เจอร์นี่ ยินดีต้อนรับ

ทัวร์เชียงใหม่

Zipline

Flight of Gibbon
สนุกตื่นเต้น Flight of Gibbon การห้อยโหน สลิงค์ไป บนยอดไม้จากต้นหนึ่งสู่ต้นหนึ่ง ท่ามกลางบรรยากาศป่าดิบชื้นอันร่มรื่น พร้อมกับกิจกรรมอันหลากหลาย ด้วยความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลก
Jungle Flight
สนุกตื่นเต้น กับ Jungle Flight การห้อยโหน สลิงค์ไป บนยอดไม้จากต้นหนึ่งสู่ต้นหนึ่ง ท่ามกลางบรรยากาศป่าดิบชื้นอันร่มรื่น พร้อมกับกิจกรรมอันหลากหลาย
Eagle Track
Eagle Track เป็นบริษัททัวร์ซิปไลน์ที่ได้รับความนิยมมากอีกบริษัทหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ และมีแพ็คเกจให้คุณได้เลือกทั้งหมด 3 แพ็คเกจด้วยกัน ดังนี้ Gold (35 สถานี) Silver (20 สถานี) และ Bronze (15 สถานี)