เจอร์นี่ ยินดีต้อนรับ

ทัวร์เชียงใหม่

เดินป่า

เชียงใหม่เดินป่า 1 วัน(สันป่าตอง)
เดินป่า ขี่ช้าง ล่องแพไม้ไผ่ น้ำตก หมู่บ้านชาวเขา เดินทางสู่ปางช้างแม่วาง สัมผัสธรรมชาติของปางช้างทางตอนใต้ของเชียงใหม่ เริ่มผจญภัยด้วยการนั่งช้าง และ เดินป่า
เชียงใหม่เดินป่า 1 วัน (แม่แตง)
เดินป่า ขี่ช้าง ล่องแพไม้ไผ่ ล่องแพยาง น้ำตก สวนผีเสื้อ ฟาร์มกล้วยไม้ เดินทางสู่อำเภอแม่แตงระหว่างทางแวะชมความงามของเหล่าผีเสื้อ นานาชนิดและกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์
เชียงใหม่เดินป่า 2 วัน 1 คืน(แม่แตง)
เดินป่า – น้ำตก – ขี่ช้าง – ล่องแพยาง – ล่องแพไม้ไผ่ – หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว น้ำตก สวนผีเสื้อ ฟาร์มกล้วยไม้
เชียงใหม่เดินป่า 3 วัน 2คืน (แม่แตง)
ดินป่า – น้ำตก – ขี่ช้าง – ล่องแพยาง – ล่องแพไม้ไผ่ – หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว น้ำตก สวนผีเสื้อ ฟาร์มกล้วยไม้