เจอร์นี่ ยินดีต้อนรับ

ทัวร์เชียงใหม่ - ทัวร์ครึ่งวัน

วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบ้านม้งดอยปุย

รายละเอียดทัวร์

วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบ้านม้งดอยปุย นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ และชมความงามของทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,500 ฟิต จากนั้นชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าม้งบน ดอยปุย

ราคาทัวร์
Join-in Tour ราคา
Adult 500 บาท
child (age under 9 years old or below 140 centimeters) 250 บาท
Tour Gallery
วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบ้านม้งดอยปุย
วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบ้านม้งดอยปุย
วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบ้านม้งดอยปุย
วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบ้านม้งดอยปุย
วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบ้านม้งดอยปุย
วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบ้านม้งดอยปุย
วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบ้านม้งดอยปุย
วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบ้านม้งดอยปุย
วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบ้านม้งดอยปุย
วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบ้านม้งดอยปุย
วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบ้านม้งดอยปุย
วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบ้านม้งดอยปุย
วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบ้านม้งดอยปุย
วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบ้านม้งดอยปุย
วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบ้านม้งดอยปุย
วีดีโอ
จองทัวร์
Tour Name :
Total to number of adults : *Input number
Total Number of Children : *Input number