เจอร์นี่ ยินดีต้อนรับ

ทัวร์เชียงใหม่ - ทัวร์ครึ่งวัน

ทัวร์วัดในเมืองเชียงใหม่ วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวง วัดสวนดอก วัดพระสิงห์

รายละเอียดทัวร์

นั่งรถชมเขตเมืองเก่า แวะไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ที่วัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงในตัวเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง วัดเชียงมั่น และวัดสวนดอก

ราคาทัวร์
Join-in Tour ราคา
Adult 800 บาท
child (age under 9 years old or below 140 centimeters) 400 บาท
Tour Gallery
ทัวร์วัดในเมืองเชียงใหม่ วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวง วัดสวนดอก วัดพระสิงห์
ทัวร์วัดในเมืองเชียงใหม่ วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวง วัดสวนดอก วัดพระสิงห์
ทัวร์วัดในเมืองเชียงใหม่ วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวง วัดสวนดอก วัดพระสิงห์
ทัวร์วัดในเมืองเชียงใหม่ วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวง วัดสวนดอก วัดพระสิงห์
ทัวร์วัดในเมืองเชียงใหม่ วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวง วัดสวนดอก วัดพระสิงห์
ทัวร์วัดในเมืองเชียงใหม่ วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวง วัดสวนดอก วัดพระสิงห์
ทัวร์วัดในเมืองเชียงใหม่ วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวง วัดสวนดอก วัดพระสิงห์
ทัวร์วัดในเมืองเชียงใหม่ วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวง วัดสวนดอก วัดพระสิงห์
ทัวร์วัดในเมืองเชียงใหม่ วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวง วัดสวนดอก วัดพระสิงห์
ทัวร์วัดในเมืองเชียงใหม่ วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวง วัดสวนดอก วัดพระสิงห์
วีดีโอ
จองทัวร์
Tour Name :
Total to number of adults : *Input number
Total Number of Children : *Input number